About
HUNSEILER
Nettverk for kvinner som seiler
Organised by silje w.

Trips

About

Et lavterskel nettverk for alle kvinner som deltar, eller har et ønske om å delta, i organisert seilsport og regatta. Vi har fokus på bredde og alle er velkomne uavhengig av individuelle premisser og ambisjoner. Nettverket skal: - være et nettverk for diskusjon, motivasjon, fellesskap, støtte, glede og positivitet. - primært kommunisere fakta og ha en nøytral tilnærming til kjønnsdiskusjonen. - drives av medlemmenes motivasjon og sette ambisjonsnivået deretter. - jobbe på tvers av seilforeninger - være et sted for å diskutere og foredle gode idéer - ha fokus på bredde; representanter for alle grener organisert under norsk seiling er velkomne. Å få med flere kvinner i organisert seiling kan blant annet akselereres ved aktiviteter, på kortere og lengre sikt - Mentorprogram for kvinner - Forbilder/rollemodeller – veien dit - Holdningskampanjer mot kvinner – hva må til for å få til det du ønsker? - Holdningskampanjer mot samfunnet generelt – hvorfor er like muligheter uavhengig av kjønn viktig i dag og for fremtiden – for oss selv, for våre døtre, og for hele samfunnet - Seminarer for kvinner - Samlinger for kvinner med sosiale og faglige aktiviteter for å bygge nettverk - Seilrelaterte kurs for kvinner – teknisk, nettverk, mentalt - Målrettede regattaer for kvinner - Besetningsbørs – pool av kvinner som er tilgjengelige - CV – beskrive kompetanse - standardisert - Bevissthet rundt kjønn i seilsporten generelt - Ambassadører – begge kjønn – særlig viktig i ekstern kommunikasjon - Moderat kvotering og premiering – stimulere til kvinnelig deltakelse - Synliggjøre nettverket for å skape bevissthet – være aktive på aktiviteter hos forbund og seilforeninger og annet, som fremmer kvinnelig deltakelse i organisert seilsport. - Skape en kritisk mengde med påvirkningskraft Alle aktiviteter drives av individene i gruppen, ikke av gruppen som sådan; all verdi vil ligge i gruppens medlemmer

Trips

No trips currently... if you 'join' the crew we'll
let you know as soon as they land ;)

Who's in

silje w.

Norway

Admin